S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CERE - the Center for Environmental and Resource Economics CERE Working Papers, CERE - the Center for Environmental and Resource Economics

No 2016:7:
Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En konceptuell analys

Göran Bostedt (), Runar Brännlund (), Ola Carlén () and Lars Persson ()

Abstract: Huvudsyftet med föreliggande rapport är att på ett övergripande och konceptuellt plan beskriva innebörden av en samhällsekonomisk nytto- och kostnadsanalys, eller samhällsekonomisk bedömning, och hur en sådan kan och bör genomföras för att analysera samhällsnyttan av fiskefria områden. Vidare syftar rapporten till att exemplifiera vilken typ av empiriska data och metoder som finns tillgängliga för en sådan analys med hjälp av den fritidsfiskeundersökning som årligen görs i regi av Hav och Vattenmyndigheten.

Keywords: Fiskefria områden; Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar; Fritidsfiske; Reskostnadsmetoden; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: Q22; Q26; Q28; Q51; (follow links to similar papers)

58 pages, April 26, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

749-fiskefria-omraden-ur- ... n-konceptuell-analys.html    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mona Bonta Bergman ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:slucer:2016_007 This page was generated on 2016-04-26 13:16:47