S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Swedish Institute for Social Research, Stockholm University Working Paper Series, Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

No 6/2004:
Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser.

Pernilla Andersson () and Eskil Wadensjö ()

Abstract: Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare, som vi dock inte presenterar här.

Den första databasen bygger på en inventering år 2000 av arbetsställen i bemanningsbranschen verksamma år 1999. Med hjälp av SCB kopplades sedan arbetsställena till de sysselsatta i branschen år 1999 men också 1998 och 2000.

Den andra databasen bygger på att SCB från och med 2002 års statistik har infört en egen SNI-kod för bemanningsbranschen. Det går på så sätt få uppgifter om de anställda i branschen. Genom en kombination med den första databasen blir täckningen än bättre och vi kan också följa branschens utveckling mellan 1998 och 2002.

Keywords: -; (follow links to similar papers)

29 pages, November 15, 2004

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

FULLTEXT01.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Stefan Englund ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:sofiwp:2004_006 This page was generated on 2017-01-15 15:42:06