S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
University of Stavanger UiS Working Papers in Economics and Finance

No 2017/8:
LoVe hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja

Klaus Mohn ()

Abstract: Med stort økonomisk verdipotensial og regionale ringverknadar i form av næringsutvikling og sysselsetting kan dei delte meiningane rundt olje og gassverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja kanskje fortone seg som gåtefulle. Basert på diskonterte kontantstraumer frå olje og gassressursane i området konkluderer denne analysen med at opning for olje og gassverksemd av Lofoten, Vesterålen og Senja er potensielt viktig for olje og gassnæringa, medan implikasjonane for statsfinansar og kapasitet til offentleg tenesteyting er mindre. Analysen indikerer at vern av området kan innrømmast til ein årleg kostnad på om lag 700 kroner per innbyggar.

Keywords: Olje og gassutvinning; makroøkonomi; modellering; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H27; Q35; Q38; (follow links to similar papers)

20 pages, May 9, 2017

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

uis_wps_2017_08_mohn.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Bernt Arne Odegaard ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:stavef:2017_008 This page was generated on 2017-09-21 13:51:50