S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
University of Stavanger UiS Working Papers in Economics and Finance

No 2017/9:
Mot en regional innovasjonspolitikk?

Rune Dahl Fitjar ()

Abstract: Regional innovasjonspolitikk kan handle om en politikk som er regionalt utformet, som er differensiert for å tilpasses de lokale forholdene i regionen, eller som er opptatt av å stimulere til regionalt samarbeid og kunnskapsutveksling. Når man snakker om en regional innovasjonspolitikk, er det viktig å forstå hvilke(n) av disse dimensjonene regionaliseringen skjer innenfor. I Norge har innovasjonspolitikken blitt mer regional i alle disse dimensjonene, men dette er ikke den eneste mulige, eller en gang den mest ønskelige, utviklingen. Det viktigste er at politikken er regionalt differensiert, ettersom ulike regioner har behov for ulike tiltak. Derimot bør politikken ikke primært stimulere til samarbeid innad i regionene, men tvert imot bidra til at aktørene samarbeider og utveksler kunnskap med et stort antall partnere, også utenfor regionen og landets grenser. Dette vil gi tilgang til en bredde av ny kunnskap og ulike perspektiver.

Keywords: Innovasjon; politikk; regionalisering; desentralisering; samarbeid; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H77; O38; R58; (follow links to similar papers)

17 pages, May 29, 2017

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

uis_wps_2017_09_fitjar.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Bernt Arne Odegaard ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:stavef:2017_009 This page was generated on 2017-09-21 13:49:14