S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Uppsala University Working Paper Series, Uppsala Center for Labor Studies, Department of Economics, Uppsala University

No 2011:12:
Svensk arbetsmarknad under två kriser (The Swedish labor market in two recessions)

Bertil Holmlund ()

Abstract: ”Svensk arbetsmarknad tycks trotsa tyngdlagen.” Så uttalade sig finansminister Anders Borg i början av juli 2010. Han pekade på att det dramatiska fallet i BNP i finanskrisens spår inte hade åtföljts av någon dramatisk minskning av sysselsättningen. I denna uppsats ges en översiktlig skildring av hur svensk arbetsmarknad utvecklats under de senaste två decennierna. Anders Borgs karaktäristik av svensk arbetsmarknad under finanskrisen som ett exceptionellt undantag är knappast välgrundad om man jämför utvecklingen i Sverige med vad som hänt i andra länder. Men Anders Borg har rätt i att arbetslösheten under finanskrisen har ökat mindre än vad man skulle ha förväntat sig utifrån tidigare samband mellan BNP och arbetslöshet.

Keywords: employment; unemployment policies; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J64; J65; J68; (follow links to similar papers)

15 pages, October 3, 2011

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

wp201112ucls.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Katarina Grönvall ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:uulswp:2011_012 This page was generated on 2014-12-14 19:27:58