Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Copenhagen Business School, Department of Finance

No 2001-1: Den ny pensionsafkastbeskatningslov

Michael Møller , Claus Parum and Thomas Sørensen
Additional contact information
Michael Møller: Department of Finance, Copenhagen Business School, Postal: Department of Finance, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, A5, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Claus Parum: Department of Finance, Copenhagen Business School, Postal: Department of Finance, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, A5, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Thomas Sørensen: Department of Finance, Copenhagen Business School, Postal: Department of Finance, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, A5, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Abstract: Indledning Folketinget har ved lov nr. 1294 af 20. december 2000 ændret pensionsafkastbeskatningsloven. Formålet med denne artikel er, at • Redegøre for hovedpunkterne i ændringen og regeringens begrundelse for lovændringen. • Analysere den ny lovs hensigtsmæssighed ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. • Diskutere, om der er udsigt til yderligere ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven de nærmeste år. • Analysere samspillet mellem pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og personbeskatningsloven med henblik på en vurdering af, om der er konsistens mellem de tre typer af love, eller om der er behov for konsekvensændringer i den øvrige lovgivning. • Analysere hvor stor aktieandel en pensionsinvestor skal have i porteføljen i dag for at være neutralt stillet som følge af skatteændringen. • Analysere følgerne af skattelovsændringen på privatpersoners optimale indskuds- og porteføljepolitik, herunder fastlæggelsen af hvilke aktivtyper der skal ejes hvor.

Keywords: Pensionsbeskatning

JEL-codes: A00

22 pages, December 30, 2000

Full text files

7160  

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lars Nondal ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:31:05.