Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Copenhagen Business School, Department of Informatics

No 2007-2: Barriere for studerendes læring af holistisk systemudvikling

Karin Levinsen and Sabine Madsen
Additional contact information
Karin Levinsen: Department of Informatics, Copenhagen Business School, Postal: Department of Informatics, Copenhagen Business School, Howitzvej 60 , DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Sabine Madsen: Department of Informatics, Copenhagen Business School, Postal: Department of Informatics, Copenhagen Business School, Howitzvej 60 , DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Abstract: Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980’erne har man i (dele af) litteraturen anset den ’gode’ systemudvikler for at være en, der kunne fungere som brobygger mellem brugere og programmører og navigere ubesværet inden for og imellem anvendelses- og problemområdet (dvs. mellem brugernes og IT systemets område og opgaver). HA/DØK uddannelsen blev udviklet for at uddanne studerende med brobyggerkompetencer. En summativ kvalitetsvurdering har dog vist, at der eksisterer et misforhold mellem den uddannelsesmæssige intention og de studerendes faktiske læring og eksamenspræstationer på faget Informationsbehandling. Vores undersøgelse af dette misforhold viser, at mens de studerende er gode til at tænke og handle udfra problemområdet,så kæmper alle studerende uanset fagligt niveau med at nå de læringsmål, der omhandler forståelse for og inddragelse af viden om anvendelsesområdet. Vi foreslår, at de studerendes vanskeligheder skyldes, at de pga. HA/DØK studiet tilrettelæggelse allerede er proficiente funktionalister når de starter på Informationsbehandling, mens de i forhold til anvendelsesområdet må betegnes som novicer. Vi opridser forskellige alternativer til at hjælpe de studerende med at overvinde barriererne og/eller opfylde læringsmålene.

Keywords: na

JEL-codes: G30

18 pages, January 1, 2007

Full text files

6500  

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lars Nondal ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:31:09.