Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Copenhagen Business School, Department of Economics

No 02-2001: AFKAST OG RISIKO VED AKTIEINVESTE-RINGER PÅ KORT OG LANG SIGT

Steen Nielsen and Ole Risager
Additional contact information
Steen Nielsen: Department of Economics, Copenhagen Business School, Postal: Department of Economics, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 C, 5. sal, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Ole Risager: Department of Economics, Copenhagen Business School, Postal: Department of Economics, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 C, 5. sal, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Abstract: Dette papir beskriver afkast og risici ved investering i det danske aktiemarked over en lang historisk periode. Det er almindeligt kendt, at aktier giver et højt gennemsnitligt afkast sammenlignet med obligationer mod til gengæld at være mere risikable på kort sigt. Derimod er det mere kontroversielt, om risikoen ved langsigtede aktieinvesteringer stiger fuldt ud ligeså meget som det forventede afkast. Papiret indeholder resultater, der viser, at gode aktieår i Danmark har tendens til at efterfølges af dårlige år og omvendt. På grund af denne tendens til mean reversion er aktieinvestering gunstigere for en investor med lang horisont end for én med kort horisont. Mean reversion-fænomenet er desuden mere udpræget i Danmark end i f. eks. USA.

Keywords: Aktieinvestering

JEL-codes: A00

22 pages, February 1, 2001

Full text files

7512  

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lars Nondal ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:31:11.