Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Copenhagen Business School, Department of Economics

No 07-2005: Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

Svend Marker-Larsen
Additional contact information
Svend Marker-Larsen: Department of Economics, Copenhagen Business School, Postal: Department of Economics, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 C, 5. sal, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Abstract: De i denne fremstilling omtalte problemstillinger blev kun ganske kort præsenteret i min oversigtsartikel om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis" (2005). Det blev deri præciseret, at identifikationsproblemet drejede sig om: Præcis hvilke effekter, der i det hele taget skal medregnes som samfundsøkonomiske fordele og ulemper, hvis analysen skal være fuldstændig og at vurderingsproblemet så drejede sig om spørgsmålet: Hvilke priser, der skal anvendes i forbindelse med værdisætningen af fordele og ulemper. Endvidere blev der givet en summarisk oversigt over en række situationer, hvor man må kunne bruge de aktuelle eller forventede markedspriser, når fordele og ulemper skal værdisættes. I det følgende gives først en mere udførlig redegørelse for nogle af de helt centrale ræsonnementer vedrørende vurderingsproblemet. Sidenhen fører det forholdsvis logisk frem til, at også identifikationsproblemet i en række væsentlige henseender bliver yderligere belyst.

Keywords: None

JEL-codes: H00

31 pages, September 13, 2006

Full text files

7641 PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CBS Library Research Registration Team ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:10:58.