Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Hanken School of Economics

No 533: Word-of-mouth-forskning – Från ett beteendevetenskapligt perspektiv mot ett företagsperspektiv

Mikael Berndtson ()
Additional contact information
Mikael Berndtson: Swedish School of Economics and Business Administration, Postal: Arkadiankatu 22, P.O.B. 479; FIN 00101 Helsinki, Finland

Abstract: Syftet med denna artikel är att systematisera och analysera litteratur som anknyter till word-of-mouth-kommunikation (hädanefter WOM). Med konsumentdominerad marknadskommunikation avses att konsumenterna sinsemellan oberoende av företaget söker och sprider marknadsinformation. Den enda motsvarande litteraturanalys som förefaller att finnas publicerad är fyrtio år gammal (Arndt 1967). Sedan dess har det tillkommit en ansenlig mängd företagsekonomisk forskning som tydligt avviker från Johan Arndts, vilken huvudsakligen baserade sig den beteendevetenskapliga litteraturen.

Keywords: word-of-mouth; word-of-mouth-kommunikation; konsumentdominerad marknadskommunikation

26 pages, December 10, 2007

Price: 10

Full text files

533-978-951-555-975-3pdf.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Staffan Dellringer ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:32:36.