Scandinavian Working Papers in Economics

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance,
Stockholm School of Economics

No 0438: Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige

Magnus Henrekson () and Ulf Jakobsson ()
Additional contact information
Magnus Henrekson: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden
Ulf Jakobsson: The Research Institute of Industrial Economics, IUI, Postal: Box 5501, S-114 85 Stockholm, Sweden

Abstract: Under de senaste åren har ett stort antal svenska företag övergått i utländsk ägo eller fusionerats med utländska företag. Samtidigt har den utländska ägarandelen på börsen ökat snabbt. Är detta endast en naturlig del av den pågående internationaliseringen eller förstärks utvecklingen av den politik som förts gentemot företagssektorn i Sverige? Här hävdar Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson att den ekonomiska politiken i Sverige under efterkrigstiden – där enskild förmögenhetsuppbyggnad motverkats och institutionellt ägande och lånefinansiering uppmuntrats – fått till följd att det utländska övertagandet av svenskt näringsliv påskyndats. De betonar att den del av politiken som syftat till att skapa ”kapitalism utan kapitalister” så att säga ”paketerat” de svenska storföretagen för ett utländskt övertagande. Deras analys talar för att vi står inför en utveckling där en mycket stor del av de stora svenska företagen inom några få år kommer att vara i utländsk ägo. Slutligen hävdar författarna att det enda sättet att bromsa denna utveckling är att avveckla alla de skatteregler som gynnar utländskt ägande i förhållande till svenskt.

Keywords: Förmögenhetspolitik; Löntagarfonder; Svenska modellen; Utlandsägande; Ägarpolitik; Ägarstruktur

JEL-codes: M20; P10

40 pages, March 1, 2001

Full text files

hastef0438.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:24:51.