Scandinavian Working Papers in Economics

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance,
Stockholm School of Economics

No 497: Kommer IKT-revolutionen även att lyfta Europas ekonomier?

Harald Edquist () and Magnus Henrekson ()
Additional contact information
Harald Edquist: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Magnus Henrekson: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: I boken Bortom dot.com-företagen sammanfattar Robert E. Litan och Alice Rivlin resultaten från en utvärdering som gjorts av Brookingsinstitutet. I denna slås det fast att Internet kommer att möjliggöra en 0,25 till 0,5 procentenheter högre produktivitetstillväxt per år i den amerikanska ekonomin de kommande fem åren. I denna uppsats analyserar vi huruvida Europas länder också kommer att kunna få en liknande utveckling. Fokus ligger på en analys av hur investeringar i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inverkar på produktivitetstillväxten. Vidare presenteras resultat från produktivitetsberäkningar på branschnivå inom tillverkningsindustrin för Finland, Frankrike, Sverige, Tyskland och USA. Resultaten visar att större delen av produktivitetstillväxten under 1990-talet i dessa fem länder har skett i de IKT-producerande branscherna, medan mycket lite tyder på att det skett någon större spridning till IKT-användande branscher inom tillverkningsindustrin. Däremot tyder USAs höga aggregerade produktivitetstillväxt på att branscher utanför tillverkningsindustrin svarat för avsevärda produktivitetsökningar. Resultaten visar också att teleproduktindustrins fenomenala tillväxt varit helt avgörande för Sveriges och Finlands kraftfulla industriella uppsving under 1990-talet. Litan och Rivlin drar slutsatsen att spelreglerna i den amerikanska ekonomin möjliggör en snabb framtida produktivitetsutveckling. Vi menar dock att det finns en risk att produktivitetsutvecklingen i Sverige och de flesta andra EU-länder kan förväntas bli lägre än i USA så länge viktiga branscher så som parti- och detaljhandel, sjukvård och byggsektorn saknar fungerande konkurrens.

Keywords: IKT; Internet; IT; Nya ekonomin; Produktivitet; Teleproduktindustrin

JEL-codes: O14; O33; O40

31 pages, April 29, 2002

Full text files

hastef0497.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:24:53.