Scandinavian Working Papers in Economics

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance,
Stockholm School of Economics

No 503: Kostnadseffektivitet hos nya läkemedel. En systematisk genomgång av publicerade studier för NCEs registrerade i Sverige 1987-2000.

Bengt Jönsson () and Jonas Lundkvist ()
Additional contact information
Bengt Jönsson: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Jonas Lundkvist: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Hälsoekonomiska utvärderingar som bedömer kostnadseffektiviteten av läkemedel blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården som underlag för beslut om läkemedelsanvändning. Antalet publicerade hälsoekonomiska studier har ökat kraftigt från slutet av 80-talet, men fördelningen av dessa studier på olika läkemedel och läkemedelsgrupper varierar mycket. Denna undersökning analyserade dokumentation om kostnadseffektivitet hos nya läkemedel godkända i Sverige mellan 1987 och 2000. Analyserna visade att de flesta studier var publicerade 1-5 år efter godkännandet av läkemedlet men också fördelningen var skev, för över hälften av läkemedlen fanns inga studier publicerade.

Keywords: Läkemedel; dokumentation; kostnadseffektivitet; ekonomiska utvärderingar; försäljning

JEL-codes: I11

30 pages, First version: August 22, 2002. Revised: August 28, 2002. Earlier revisions: August 27, 2002.

Full text files

hastef0503.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:24:53.