Scandinavian Working Papers in Economics

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance,
Stockholm School of Economics

No 504: Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering. Riktlinjer och beslutskriterier.

Bengt Jönsson () and Jonas Lundkvist ()
Additional contact information
Bengt Jönsson: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Jonas Lundkvist: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Intresse och användning av hälsoekonomiska utvärderingar som underlag vid beslut om pris och subentionering av läkemedel ökar i de flesta länder. Många länder har infört mer eller mindre formella krav på hälsoekonomisk dokumentation inför sådana beslut och ett flertal länder och organisationer har även tagit fram riktlinjer för hur ekonomiska utvärderingar bör vara utförda. En genomgång av dessa riktlinjer visar att det finns stora likheter mellan dem, även om det finns skillnader i vissa detaljer. Ekonomiska utvärderingar bildar i allt ökande utsträckning underlag för beslut, men det är dock oklart vilken roll de i praktiken spelar.

Keywords: Läkemedel; riktlinjer; ekonomiska utvärderingar; subventionering; prissättning.

JEL-codes: I11; I18

38 pages, First version: August 22, 2002. Revised: August 28, 2002.

Full text files

hastef0504.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:24:53.