Scandinavian Working Papers in Economics

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance,
Stockholm School of Economics

No 505: Nya läkemedel i Sverige: Innovationshöjd, prissättning och marknadsframgång.

Bengt Jönsson (), Jonas Lundkvist () and Björn Persson ()
Additional contact information
Bengt Jönsson: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Jonas Lundkvist: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Björn Persson: Dept. of Economics, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: I denna rapport analyseras sambandet mellan priser, marknadsandelar och terapeutisk innovationshöjd för ett antal läkemedel (NCE preparat) introducerade på den svenska marknaden mellan 1987 och 2000. Det finns ett positivt samband mellan innovationshöjd och prispremier vid tidpunkten för marknadsintroduktion. De mest innovativa läkemedlen erhåller i genomsnitt ett nio gånger högre pris än de substitut som redan finns. Även läkemedel som inte innebär någon terapeutisk förbättring alls erhåller en prispremie över befintliga substitut. De reala priserna för läkemedlen fallre över tiden, oavsett innovationsgrad.Det finns också ett starkt positivt samband mellan innovationsgrad och de marknadsandelar ett läkemedel erhåller vid introduktionen. De mest innovativa läkemedlen skapar i många fall en ny marknad, medan de minst innovativa läkemedlen oftast erhåller en relativt liten marknad. Det föreligger inget statistiskt samband mellan prispremier och antalet substitut. Detta kan tolkas som att priskonkurrensen är satt ur spel på den reglerade marknaden.

Keywords: Läkemedel; innovationsgrad; pris; marknadsandel.

JEL-codes: I11

39 pages, First version: August 22, 2002. Revised: August 28, 2002.

Full text files

hastef0505.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:24:53.