Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2000:2: Tunga trender i den globala utvecklingen

Bo Malmberg () and Lena Sommestad
Additional contact information
Bo Malmberg: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden
Lena Sommestad: Miljödepartementet

Abstract: Huvudsyftet med denna rapport är att identifiera vilka ”tunga trender” som kommer att prägla samhällsutvecklingen under 2000-talet. Metodiskt har vi valt att utnyttja en demografisk förklaringsansats. På basis av befolkningsprognoser som visar förskjutningar i den globala åldersstrukturen, konstruerar vi prognoser över förväntad inkomstutveckling i olika delar av världen år fram till år 2050. Dessa prognoser utgör, enligt vår uppfattning, det basscenario, som varje framtidsdiskussion måste förhålla sig till. I rapporten diskuteras vidare vad de globala demografiska och ekonomiska trenderna kan komma att betyda ur ett miljöperspektiv. Dels analyseras möjliga samband mellan åldersstruktur, inkomstnivå och miljöpåverkan, dels försöker vi identifiera centrala utmaningar för 2000-talets miljöarbete.

Keywords: trender; samhällsutvecklingen; 2000-talet

JEL-codes: A00

37 pages, September 2000

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-09-5

Full text files

20051201132746filaSCjy7imPgH9D2BjQETD.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:46.