Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2001:6: Demografi och politisk kultur

Lena Sommestad and Bo Malmberg ()
Additional contact information
Lena Sommestad: Ministry of the Environment
Bo Malmberg: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Ambitionen med detta bidrag till projektet "Den starka statens fall. Svensk politisk kultur i förändring 1975-2000", är att diskutera vilken betydelse som demografiska förändringar kan ha haft för den förändring i svensk politisk kultur, som vi kallar för "den starka statens fall". Jag vill alltså försöka koppla en diskursiv förändring, i detta fall framväxten av ett nytt slags politisk kultur, till materiella förhållanden, i detta fall förändringar i demografisk struktur. Min tes är att demografiska förhållanden har spelat en viktig roll i formerande av svensk politisk kultur, såväl under den fas, då "den starka statens politiska kultur" tog form, som under de decennier, då denna kultur fösvagades och ersattes av en ny politisk diskurs. Den text som följer är ett första försök att formulera hur jag tänker mig att sambandet mellan å ena sidan demografi, och å andra sidan politisk kultur, skulle kunna analyseras. Utgångspunkten är min tidigare forskning, dels om den svenska välfärdsstatens formering, dels om demografi och samhällsekonomi. För fördjupning och referenser hänvisar jag i detta paper till mina tidigare arbeten.

Keywords: välfärdsstaten; demografiska förändringar; politisk kultur

JEL-codes: I00; J00

27 pages, November 2001

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-19-2

Full text files

20051201133035filJ5zuH20LQDP1QG6PI0M1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:46.