Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2002:6: Svensk invandring och arbetsmarknaden

Anna Essén
Additional contact information
Anna Essén: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Kan invandring bidra till försörjningen av det stora antalet pensionärer som förväntas i framtiden? Forskning visar att de ekonomiska konsekvenser som invandring medför i mottagarlandet beror på hur väl invandrare integreras på arbetsmarknaden. Det finns i detta avseende stora skillnader bland arbetskraftsinvandrare och flyktingar som kommit till Sverige under efterkrigstiden. Det är vidare osäkert i vilken grad emigranter i framtiden kommer att söka sig till Sverige. Detta är sannolikt relaterat till hur väl dagens invandrare assimileras ekonomiskt.

Keywords: invandring; migration; arbetsmarknad

JEL-codes: J00

64 pages, February 2002

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-25-7

Full text files

20051201133251fil048Ti3PL2UIwRJQEBbDG.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.