Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2002:7: Demografi och finansmarknad - en översikt av empirisk forskning

Erik Barnekow
Additional contact information
Erik Barnekow: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Rapporten ger en översikt av den empiriska forskningen kring demografins påverkan på finansmarknaden. Fokus ligger på att beskriva de använda metoderna i mikrostudier av hushållens ekonomiska beteende över livscykeln samt i makrostudier av åldersstrukturens påverkan på finansiella variabler. Rapporten beskriver också de studier som utifrån ett internationellt perspektiv utreder graden av heterogenitet i hushållens beteende och i åldersstrukturen och hur denna heterogenitet påverkar effekten av demografiska förändringar på finansmarknaden.

Keywords: demografi; finansmarknad

JEL-codes: J00

31 pages, October 2002

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-26-5

Full text files

20051201133310filk3989PC78qwP89Xm5PVI.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.