Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2003:11: Barnafödandets politik - En analys av partiernas argumentation i nativitetsfrågan 1997-2003.

Sara Thalberg
Additional contact information
Sara Thalberg: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Från att tidigare ha haft bland de högsta födelsetalen i Europa sjönk i slutet av 1990-talet barnafödandet i Sverige till rekordlåga nivåer. Denna nedgång förde återigen upp frågor om barnafödande och familjepolitik på den politiska dagordningen och efter krisårens nedskärningar förefaller de politiska partierna nu vilja satsa på barnfamiljerna. I denna rapport analyserar och jämför jag de politiska partiernas engagemang i frågan. Anser man att de låga födelsetalen är ett problem och i sådant fall varför? Vilka orsaker anges i debatten och vilka åtgärder förespråkar man? Min genomgång visar att det inte finns någon tydlig blockskillnad i hur man ser på födelsetalen, socialdemokraterna är det parti som mest explicit framställt det låga barnafödandet som ett problem men även kristdemokraterna har engagerat sig i frågan. Folkpartiet och moderaterna däremot verkar inte nämnvärt oroade av den demografiska utvecklingen. Från att tidigare ha haft bland de högsta födelsetalen i Europa sjönk i slutet av 1990-talet barnafödandet i Sverige till rekordlåga nivåer. Mycket tyder på att det finns ett samband mellan synen på det låga barnafödandet och på arbetskraftsinvandring då de sistnämnda partierna är de mest positiva till arbetskraftsinvandring medan socialdemokraterna och kristdemokraterna är de mest negativa. I fråga om orsaker och åtgärder finns dock en ganska markant skillnad mellan de politiska blocken. För socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kopplas barnafödande i hög utsträckning till arbete, att födelsetalen har sjunkit förklarar man bl.a. med otrygga anställningar och nittiotalets lågkonjunktur. Frågan framställs även som en jämställdhetsfråga. Enligt de borgerliga partierna är det låga barnafödandet ett systemfel och en följd av den socialdemokratiska politiken. För att öka barnafödandet förespråkar dessa partier ökad valfrihet och mer tid för barnfamiljerna med hjälp av barnomsorgskontot och subventionerade hushållstjänster.

Keywords: nativitet; familjepolitik

JEL-codes: I00

62 pages, November 2003

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-41-9

Full text files

20051201133850fil88k93pli77U4ddOWoIWZ.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.