Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2003:13: Regional befolkningsomfördelning bland unga och gamla

Jan Amcoff ()
Additional contact information
Jan Amcoff: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Efter några decennier av måttlig befolkningsomfördelning i Sverige gav 1990-talets andra hälft tydligt prov på en geografisk koncentration av befolkningen. Här argumenteras för att befolkningsomfördelningen bör undersökas på en geografisk nivå med samma höga upplösningsgrad som människors bosättning sker. Av denna uppsats framgår att befolkningen inte bara koncentreras regionalt, utan också polariseras inomregionalt. Det är framför allt unga vuxna och barn (!) som i allt högre grad bor i de största tärorterna. De mellanstora tätorterna förlorar mest befolkning på omfördelningen, medan landsbygden klarat sig bättre trots att dess befolkning inte längre föryngras. Följaktligen spelar regionernas ortsstorleksstruktur en roll för deras befolkningsutveckling. Befokningens äldre omfördelas geografiskt i mindre grad än de unga, men i andra riktningen, d v s till de mellanstora tätorterna. Som en effekt av detta tenderar ålderssegregeringen öka i Sveriges befolkning.

Keywords: regional befolkningsomfördelning; befolkningsprognoser

JEL-codes: R00

25 pages, July 14, 2004

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-44-3

Full text files

20051201133927fil0unPKXK6uE0nxB0hGocV.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.