Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2004:1: Inkomstpremier av lärosäten för män och kvinnor som tog en examen under 1990-talet

Marie Gartell () and Håkan Regnér
Additional contact information
Marie Gartell: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden
Håkan Regnér: SACO

Abstract: Resultaten i den här studien visar att sambandet mellan lärosäte och inkomster ser mycket olika ut för kvinnor och män. För kvinnor är få lärosäten statistiskt säkerställda och resultaten är känsliga för olika modellspecifikationer. För män är flera lärosäten statistiskt säkerställda samtidigt som resultaten är stabila mellan olika specifikationer. Val av regional arbetsmarknad förklarar sambandet mellan lärosäte och inkomster för kvinnor men inte för män. Resultaten från kvantilregressioner tyder på att det finns lärosäten som har stor betydelse för inkomster i toppen av fördelningen för såväl män som kvinnor. Men det är olika lärosäten som är signifikanta för kvinnor och män. Dessutom har samma lärosäte sällan samma betydelse för kvinnors och mäns inkomster. De stora skillnaderna i resultaten mellan män och kvinnor kan vara ett tecken på att lärosätesestimaten på individnivå inte kan tolkas i termer av kvalitetsskillnader. Resultaten visar också att lärosätesestimat från mikrolöneekvationer inte lämpar sig för rangordning av lärosäten.

Keywords: samband lärosäten inkomster; inkomstpremier män kvinnor

JEL-codes: I00

63 pages, March 18, 2004

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-45-1

Full text files

20051201134105filAJ1egEf4OQbC6jJeA2rQ.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.