Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Post-Keynesianske Stock-flowkonsistente makroøkonomiske modeller – en introduktion

2018, Volume 2018, issue 1, pp. 22

Mikael Randrup Byrialsen ()
Additional contact information
Mikael Randrup Byrialsen: Aalborg University Business School

Abstract: I denne oversigtsartikel præsenteres de Post-Keynesianske Stock-Flow- Konsistente–modeller (PK-SFC-modeller), der de senere år har vundet frem som et bud på en referencemodel inden for Post-Keynesiansk makroøkonomisk teori. I modellerne sikres gennem regnskabsprincipper en konsistent integration af beholdninger og strømme i alle økonomiens sektorer, hvorved der sker en naturlig integration mellem økonomiens finansielle side og den reale side. Ved at tilsætte en Post-Keynesiansk teoriramme til dette regnskabsfundament opnås en PK-SFC-model. En diskussion og evaluering af PK-SFCmodellernes anvendelighed leder til en konklusion om, at modellerne udgør et solidt fundament for en makroøkonomisk model.

Keywords: Makroøkonomiske modeller; SFC-modeller; Post-Keynesiansk teori

JEL-codes: E10; E12; E17

Language: Danish

Full text files

2018_1_3.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.