Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Produktivitetsudvikling og afindustrialisering

2013, Volume 2013, issue 2, pp. 141-175

Peter Birch Sørensen ()
Additional contact information
Peter Birch Sørensen: Københavns Universitets Økonomiske Institut

Abstract: Produktivitetskommissionen fik bl.a. til opgave at belyse sammenhængen mellem erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne. Til det formål opstilles her en makromodel for en lille åben økonomi, der opdeles i udlandskonkurrerende erhverv og hjemmemarkedserhverv. Lønningerne antages at tilpasse sig trægt til det niveau, der sikrer en normal beskæftigelsesgrad. Modellen reproducerer de stiliserede fakta, at industriens andel af den samlede beskæftigelse er faldende på langt sigt, og at den relative pris på service er stigende. Modellen indebærer, at en stigning i produktiviteten i den ene af økonomiens sektorer permanent vil gavne aktiviteten i den anden sektor. En højere produktivitetsvækst i servicesektoren vil således kunne bremse afvandringen af arbejdskraft fra industrien.

Keywords: produktion

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2013_6.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.