Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Fiskeri, økosystemtjenester og økonomi

2013, Volume 2013, issue 2, pp. 259-277

Lars Ravensbeck (), Hans Frost () and Peder Andersen ()
Additional contact information
Lars Ravensbeck: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Hans Frost: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Peder Andersen: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Abstract: Danmarks Havstrategi blev færdiggjort i efteråret 2012 som et led i implementeringen af EU’s havstrategidirektiv fra 2008, Naturstyrelsen (2013). Direktivet har til formål at opretholde eller skabe en såkaldt »god miljøtilstand« i alle EU’s havområder senest i 2020. Det bygger på en økosystemtilgang, idet man i stedet for at regulere miljøtilstanden ved hjælp af enkeltparametre, f.eks. niveauer for miljøfarlige stoffer, ønsker at regulere ud fra en mere holistisk tilgang til økosystemet. På baggrund af en analyse af tilstanden af de danske havområder er der opstillet mål for miljøtilstanden.

Keywords: miljø; havstrategi; økosystem

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2013_11.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.