Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

2013, Volume 2013, issue 2, pp. 278-293

Torben Tranæs ()

Abstract: Synspunktet i det følgende er, at (1) den aktive arbejdsmarkedspolitik øger beskæftigelsen uden at skabe større ulighed mellem de lønmodtagere, som ofte oplever ledighed, og dem som meget sjældent gør det; (2) at den positive effekt stammer fra motivationseffekten og ikke fra en effekt af indholdet af aktiviteterne; (3) at effekten af den sidste mia. kr., som bruges, er meget lille; (4) at den aktive politik har en række positive socialpolitiske effekter; og endelig (5) at effekterne på løn og produktivitet af aktivering er underbelyste.

Keywords: arbejdsmarked

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2013_12.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.