Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Replik »Til kritikken af den økonomiske lærebog – en replik«

2009, Volume 2009, issue 1, pp. 252-259

Søren Harck ()
Additional contact information
Søren Harck: Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Postal: Bartholins Allé 14, Bygning 1327, 8000 Aarhus C, Danmark

Abstract: Replik »Til kritikken af den økonomiske lærebog – en replik«

I dette tidsskrifts 2. nummer fra 2008 formulerede Poul Thøis Madsen (PTM) en række angiveligt »alment gældende kritikpunkter af især den makroøkonomiske del af en typisk lærebog«, og han fokuserede primært på, hvad han ser som »teoretiske mangler og inkonsistenser« i »de problematiske lærebøger«. Man kan kun give PTM ret i, at »det er vigtigt, at vi blandt undervisere i økonomi på tværs af paradigmatiske uenigheder har en fagkritik af det økonomiske pensum«. For mig at se er de »centrale kritikpunkter«, som PTM opregner, imidlertid ingenlunde »alment gyldige«. De udspringer tilsyneladende af erfaringer, der er indhøstet i et undervisningsforløb baseret på én lærebog i mikro- og makroøkonomi.

Keywords: lærebog; kritik

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2009.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:12:27.