Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Var den økonomiske politik og de økonomiske modeller inspireret af Keynes?

2008, Volume 2008, issue 1, pp. 199-207

Erik Hoffmeyer

Abstract: Der er næppe nogen økonom, der er uddannet i de sidste 75 år, som har kunnet undgå at høre om Keynes’ tanker. Dertil var hans iver efter at deltage i debatten om økonomisk politik alt for stor og hans intensitet for enestående. Hertil kom, at han præsenterede sine tanker som et opgør med den konventionelle – »klassiske« – modelverden, hvor ligevægt på alle delmarkeder – herunder arbejdsmarkedet – forholdsvist smertefrit blev etableret, når man lod den frie konkurrence virke. Han ville viske tavlen ren og præsentere en model, hvor der var grus i maskineriet, hvor hverken kapitalapparatet eller arbejdskraften blev udnyttet optimalt – økonomien kunne gå i stå på forskellige niveauer.

Keywords: Keynes; makroøkonomi

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2008.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-04-27 23:07:02.