Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Hovedstrømninger i det 21. århundredes økonomi

2008, Volume 2008, issue 1, pp. 301-307

Hans Aage ()
Additional contact information
Hans Aage: Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter, Postal: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Abstract: Studerende har det jo med at spørge sig selv (og deres lærere), hvorfor de skal have alt det besvær med at studere vanskelig økonomisk teori, når det for dem at se ligger meget langt fra den virkelighed, som de ofte interesserer sig for. De opfatter meget store dele af teorien som rent hårkløveri og synes, at hvad der ikke vides om konsekven - serne af alle mulige og umulige antagelser og om alle mulige mærkelige ligevægts - begreber, ikke er værd at vide, bogstaveligt talt. Teorien er uhyre indviklet, men sam - tidig optræder der ofte en vis vilkårlighed, når man prøver på at anvende den. Hvad er der galt? Er der overhovedet noget galt? Skal der bare fortsættes med mere af samme slags, og kan vi i så fald forvente store, videnskabelige gennembrud i fremtiden?

Keywords: økonomisk teori

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2008.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.