Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Menneskets kolonisering af Jorden og forskelligartede samfundsudviklinger

2022, Volume 2022, issue 1, pp. 22

Marc Klemp ()
Additional contact information
Marc Klemp: Økonomisk Institut ved Københavns Universitet, Population Studies and Training Center ved Brown University og Centre for Economic Policy Research

Abstract: I denne artikel giver jeg et overblik over forskningen i en dybtliggende årsag til forskelle i økonomisk udvikling og andre samfundsforhold på tværs af verdensbefolkninger. Forskningen udnytter, at menneskets udvandring fra Afrika for 60 til 90 tusinde år siden har påvirket den globale fordeling af befolkningsdiversitet til at undersøge virkningen af befolkningsdiversitet på økonomisk udvikling, borgerkrig, politiske institutioner, mellemmenneskelig tillid, og andre samfundsforhold på tværs af lande, regioner og folkeslag. Forskningen har blandt andet vist, at befolkningsdiversitet (i) har en positiv virkning på indkomst per indbygger i mere homogene befolkninger, en negativ effekt i mere heterogene befolkninger og forklarer mellem 16% og 26% af den variation i indkomst per indbygger, som ikke kan forklares ved andre grundlæggende variable, (ii) forøger risikoen for, og alvorligheden af, borgerkrig og civile konflikter samt (iii) fremmer innovation og mindsker mellemmenneskelig tillid.

Keywords: Befolkningsdiversitet; økonomisk udvikling; borgerkrig; politiske institutioner; mellemmenneskelig tillid

JEL-codes: N10; N30; O10; O50; Z10

Language: Danish

Full text files

Artikel_2.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.