Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Videnskab og politik

2003, Volume 2003, issue 1, pp. 399-408

Niels Kærgård ()
Additional contact information
Niels Kærgård: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Postal: Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Abstract: Forholdet mellem videnskab og politik har været diskuteret lige så længe, som der har været videnskab. Diskussionen har selvfølgelig været særlig hektisk i fag som nationaløkonomien, der ligger tæt ved den politiske debats brændpunkter. Selv om emnet altså har været diskuteret i århundreder, kan man ikke sige, at der er nået nogen endelig afklaring.

Keywords: Videnskab; politik

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2003.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.