Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Danske energiplaners prognosefejl i internationalt perspektiv

2003, Volume 2003, issue 1, pp. 415-420

Hans Linderoth and Jan Bentzen ()
Additional contact information
Hans Linderoth: Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, Postal: Aarhus BSS, Bartholins Allé 14, Bygning 1327, 8000 Aarhus C
Jan Bentzen: Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, Postal: Aarhus BSS, Bartholins Allé 14, Bygning 1327, 8000 Aarhus C

Abstract: Siden den 1. oliekrise er energipolitikken blev et væsentligt politikområde, hvor miljøhensyn og forsyningssikkerhed inddrages som vigtige faktorer. For at øge forsyningssikkerheden har man siden 1970erne udarbejdet energiplaner, som viste de mulige konsekvenser på udviklingen i energiforbrug og forsyningssikkerhed af forskellige handlingsplaner. Der er i vid udstrækning løbende blevet lavet opfølgninger/ajourføring af energiplanerne, hvilket gennem de seneste par årtier har resulteret i udarbejdelse af adskillige prognoser over det danske energiforbrug, som derfor i dag åbner op for en vurdering af prognosenøjagtighed mv. i de sidste 25 års planlægning og regulering af energiforbruget.

Keywords: Danske energiplaner; energiforbrug

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2003.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-04-27 23:07:02.