Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Replik

2003, Volume 2003, issue 1, pp. 424-432

Bo Eriksen (), Børge Obel and Thorbjørn Knudsen ()
Additional contact information
Bo Eriksen: Institut for Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet, Postal: Campusvej 55, 5230 Odense,
Børge Obel: Institut for Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet, Postal: Campusvej 55, 5230 Odense,
Thorbjørn Knudsen: Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Postal: Campusvej 55, 5230 Odense,

Abstract: Vi skal her benytte muligheden for at forholde os til en kritik af rapporten »Uddannelse, job og erhvervsudvikling på Fyn«, et debatoplæg udarbejdet af professor Børge Obel, professor Bo Eriksen og lektor Thorbjørn Knudsen, alle Syddansk Universitet. Kritikken er fremsat af professor Christen Sørensen, Syddansk Universitet. Kritikken giver en forfriskende bramfri vurdering af metodevalg og udvalgte kapitler. Vi er glade for muligheden for at svare på den fremsatte kritik. I det følgende søger vi at forholde os til alle de konstruktive og saglige elementer, der findes i den fremsatte kritik. Indledende beskriver vi kort den relevante baggrund i form af rapportens formål og interessenter samt et resumé af rapportens datagrundlag, metode og hovedkonklusioner. Herefter svarer vi på alle de fremsatte kritikpunkter, der rummer et sagligt element.

Keywords: Kritik; replik

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2003.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.