Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Duplik

2003, Volume 2003, issue 1, pp. 432-433

Christen Sørensen ()
Additional contact information
Christen Sørensen: Institut for Regnskab og Finansiering, Syddansk Universitet, Postal: Campusvej 55, 5230 Odense,

Abstract: Formålet med rapporten »Uddannelse, job og erhvervsudvikling på Fyn« er ifølge forfatternes replik: »beskrivende og ikke hypoteseafprøvende. « Hermed vedgår forfatterne – sikkert ubevidst – at det er helt korrekt, når jeg har anført, at en række statistiske analyser i kapitel 7 og 8 »er ligeså seriøse eller rettere lige så useriøse, som forsøg på at forklare antallet af indgåede ægteskaber i Danmark ud fra antallet af skudte ræve i Finland ville være.« Dette ateoretiske udgangspunkt er måske også årsagen til, at forfatterne – åbenbart i fuld alvor – kan hævde, at estimationer af fejlspecificerede relationer med én forklarende variabel (kapitel 7-problemstillingen) giver mere pålidelige estimationer. Essensen i dette forsvar er jo i realiteten ligeså fornuftig som mandens adfærd i historien om den tabte nøgle. Forespurgt hvorfor han leder efter nøglen under en lysmast, selvom nøglen er tabt i mørket, svarer manden: »Det er jo det eneste sted, jeg kan se.« Dette er en tilsvarende argumentation forfatterne bruger, når de forsvarer, hvorfor de ikke anvender multipel regressionsanalyse.

Keywords: duplik

JEL-codes: A10

Language: Danish

Full text files

2003.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-03-20 23:25:50.