Scandinavian Working Papers in Economics

Nationaløkonomisk tidsskrift,
Nationaløkonomisk Forening

Peder J. Pedersen

2023, Volume 2023, issue 1, pp. 11

Niels Kærgård ()
Additional contact information
Niels Kærgård: Department of Food and Resource Economics (IFRO), University of Copenhagen, Postal: Section for Production, Markets and Policy, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Abstract: Med Peder J. Pedersens død i sommeren 2022 har dansk økonomi mistet en af si-ne store profiler, som siden 1970’erne har været med til at præge både den fagøkonomiske og den økonomisk-politiske debat.

Keywords: Arbejdsmarkedspolitik; Økonomisk politik; Økonomisk teorihisto-rie; Lykkeforskning

JEL-codes: B32; I31; J21; J26; J51

Language: Danish

Full text files

Artikel_2.pdf HTML file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lasse Wolsgård ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-09-25 11:36:35.