Scandinavian Working Papers in Economics

Discussion Papers,
Norwegian School of Economics, Department of Business and Management Science

No 2013/8: Preferansevalg: Opptellingsregler og velgeradferd

Eivind Stensholt ()
Additional contact information
Eivind Stensholt: Dept. of Business and Management Science, Norwegian School of Economics, Postal: NHH , Department of Business and Management Science, Helleveien 30, N-5045 Bergen, Norway

Abstract: Ved preferansevalg gir velgeren en mer eller mindre fullstendig rangering av alternativene eller kandidatene. Hovedtemaene på disse sidene presenteres i innledningskapitlet: tre store familier av preferansevalg, nemlig poengvalg, Condorcet-valg og stemmeoverføringsvalg, samt modellering av velgernes tilpasning til de ulike opptellingsregler. Samspillet mellom opptellingsreglene og velgernes adferd avgjør et valg. Flere metoder i studiet av dette samspillet presenteres og anvendes på tilpassede og virkelige eksempler. Selv om man primært er motivert for å studere den ene faktoren, må man vurdere hva den andre faktoren betyr i samspillet. Jeg håper at lesere med ulike mål og innfallsvinkler kan finne metoder og modeller av interesse. Viktige problemer melder seg allerede i valg med tre kandidater. Sirkeldelingsmodellen omfatter et piktogram som visualiserer preferansevalg med tre kandidater eller kandidattripler i valg med flere kandidater. Et program (i Maple) for beregning og utskrift av piktogrammet forklares og gjengis fullstendig i et appendiks.

Keywords: Preferansevalg; poengvalg; Condorcet-valg; stemmeoverføringsvalg; sirkeldelingsmodell

JEL-codes: C00

98 pages, August 29, 2013

Full text files

0813.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Stein Fossen ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:36:07.