Scandinavian Working Papers in Economics

CLTS Working Papers,
Norwegian University of Life Sciences, Centre for Land Tenure Studies

No 10/13: Allmenningsrett og naturvern i Skjåk kommune

Mari Reiten ()
Additional contact information
Mari Reiten: Department of landscape architecture and spatial planning, Norwegian University of Life Sciences, Postal: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, P.O. Box 5003, NO-1432 Aas, Norway

Abstract: Denne artikkelen tar for seg hvordan det er å være allmenningsberettiget i Skjåk Almenning når det kommer strenge reguleringer fra offentlig hold. Hvordan påvirker verneforskriftene den faktiske bruken? Og hvordan er brukernes holdninger rundt vernet i områdene? Studiens resultater er basert på en undersøkelse blant allmenningsberettigede i Skjåk Almenning og intervjuer med Skjåk Almenning og forvaltningen. Studien har vist at bruken i forhold til de ulike allmenningsrettene ikke blir direkte påvirket av verneforskriftene. Det er ikke veldig store forandringer i bruken før og etter vernet kom. Det er imidlertid tydelig at vernet har en negativ konsekvens når det gjelder oppfatningen blant brukerne. Det oppleves som et stort overtramp, tap av tillit og at de blir umyndiggjort når forvaltningen blir lagt til sentrale myndigheter. De mener selv – og ingen har sagt seg uenige - at områdene i Skjåk Almenning har blitt forvaltet av bygdefolket på en god måte i mer enn 200 år. Men vil dette fortsette inn idet nye forvaltningsregimet?

Keywords: Rights of common; Skjåk; conservation; history; crowding out effect

JEL-codes: Q20; Q29

13 pages, August 23, 2013

Full text files

clts_wp10_2013.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kateryna Krutskykh ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:36:19.