Scandinavian Working Papers in Economics

CLTS Working Papers,
Norwegian University of Life Sciences, Centre for Land Tenure Studies

No 9/14: Eindomsrettigheter og jordleie i Rissa gjennom 900 år

Stein Holden ()
Additional contact information
Stein Holden: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Postal: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, P.O. Box 5003, NO-1432 Aas, Norway

Abstract: Denne artikkelen bygger på lokale bygdebøker fra Rissa kommune i Sør-Trøndelag. De gir en mer eller mindre detaljert bygdehistorie som går 900 år tilbake. Artikkelen fokuserer på eiendomsrettsstrukturen og jordleie innen landbruket og viser at jordleie langt fra er noe nytt i Rissa. Tvert om er selveierjordbruk snarere et unntak enn regelen i et historisk perspektiv over 900 år. Landbruksjord var en viktig inntektskilde for kirke og stat fra gammelt av og kontroll over eiendomsretten til jord sto derfor sentralt i kampen om makt og som basis for investeringer i samfunnsutvikling og inndekking av ulike kostnader som finansiering av kriger, kongehus, klostre og kirker. Den korte perioden med landbrukssubsidier i de seneste år kan derfor sees som et kort appendiks i forhold til den historiske dominerende tendensen til sterk skattlegging av bønder og landbruket som et viktig fundament for utvikling av landet. Det er århundrer med hardt arbeid på jorda som har bidratt til å bygge landet uten at dette historiske slitet gir nevneverdig respekt eller forståelse for dagens subsidier som også kunne sees som en liten velfortjent tilbakebetaling eller andel av nyere tids velstandsutvikling som fortidens hardtarbeidende bønder var med å legge grunnlaget for.

Keywords: Jordleie; leieforhold; leilending; husmann; landskyld; ødegård; oppsitter; Rissa

JEL-codes: N53; O13

18 pages, November 18, 2014

Full text files

25836  

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kateryna Krutskykh ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:36:19.