Scandinavian Working Papers in Economics

CLTS Working Papers,
Norwegian University of Life Sciences, Centre for Land Tenure Studies

No 8/16: Jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

Stein T. Holden (), Erling Berge , Espen O. Sjaastad , Geir H. Strand and Håvard Steinsholt
Additional contact information
Stein T. Holden: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Postal: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, P.O. Box 5003, NO-1432 Aas, Norway
Erling Berge: Institutt for Landskapsplanlegging, Postal: Institutt for Landskapsplanlegging, NMBU
Espen O. Sjaastad: Noragric – International Environment and Development Studies - NMBU, Postal: Noragric – International Environment and Development Studies, NMBU
Geir H. Strand: NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi, Postal: NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi
Håvard Steinsholt: Institutt for Landskapsplanlegging, Postal: Institutt for Landskapsplanlegging, NMBU

Abstract: Omfanget av jordleie og bruksstruktur for tre norske kommuner (Norddal, Rissa og Ås) fra tre ulike landsdeler sammenlignes for årene 2004 og 2013 basert på data fra Statens Landbruksforvaltning (produksjonstilskudd) og Statens Kartverk (eid areal). Ås antas å være typisk for kornproduksjon på Østlandet, Rissa er typisk for Midt-Norge hvor melkeproduksjon dominerer, og Norddal er en typisk Vestlandskommune med topografiske utfordringer. Vi finner at omfanget av jordleie har økt særlig i Norddal og Rissa i denne perioden. Jordleie, omsettbare melkekvoter, ny teknologi og organisasjonsformer (samdrifter) har bidratt til å skape større og mer rasjonelle driftsenheter mer uavhengig fra eierstrukturen enn tidligere. Nøkkelord:

Keywords: Jordleie; bruksstruktur; landbrukseiendommer; landbrukspolitikk; strukturelle endringer

JEL-codes: Q15; Q18; Q24; R14

44 pages, April 7, 2016

Full text files

clts_wp_08_16.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kateryna Krutskykh ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:36:20.