Scandinavian Working Papers in Economics

HERO On line Working Paper Series,
Oslo University, Health Economics Research Programme

No 2000:1: ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998

Terje P. Hagen (), Tor Iversen () and Jon Magnussen
Additional contact information
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Jon Magnussen: SINTEF Unimed NIS Helsetjenesteforskning, Postal: Trondheim, Norway

Abstract: Fra 1. juli 1997 ble det innført Innsatsstyrt finansiering (ISF) av somatiske sykehus i Norge. Innsatsstyrt finansiering innebærer at deler av utgiftene til fylkeskommunens behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Fylkene inngår ulike former for avtaler med sykehusene. Gjennom rapporten gis en første evaluering av effektene av Innsatsstyrt finansiering (ISF) på sykehusenes effektivitet og kostnader. Evalueringen omfatter perioden fra innføring og til og med 1998. Den korte tiden ordningen har fungert, gjør at resultatene må oppfattes som foreløpige.

Keywords: Sykehusfinansiering; innsatsstyrt finansiering; ISF; effektivitet

JEL-codes: I18

52 pages, June 30, 2009

Full text files

HERO_2000_1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:37:02.