Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2000:2: En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon

Trond Bjørnenak , Terje P. Hagen (), Tor Iversen () and Jon Magnussen
Additional contact information
Trond Bjørnenak: Norges Handelshøyskole/SNF, Postal: Bergen, Norway
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: University of Oslo, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: University of Oslo, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Jon Magnussen: SINTEF Unimed NIS Helsetjenesteforskning, Postal: Trondheim, Norway

Abstract: I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for år 2000 ba Stortinget Regjeringen om å foreta en bred gjennomgang av sykehusenes økonomiske situasjon, og å legge frem et dokument for Stortinget i vårsesjonen før revidert nasjonalbudsjett. Til hjelp i dette arbeidet knyttet Sosial- og helsedepartementet til seg en forskergruppe i helseøkonomi. "En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon", er et sammendrag av enkeltbidrag fra forskerne i gruppen. Rapporten er omfattende bestående av i alt 11 enkeltbidrag er ma.; "Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99", "Lønnsutviklingen i somatiske sykehus", og "Kompleksitetens økonomi: Dimensjoner, effekter og finansiering". Rapporten og en www-side http://www.hero.uio.no/publicat/2000/Bakgrunnsnotat/bakgrunnsnotat.htm ble presentert av Helse og sosialdepartementet på en pressekonferanse angående sykehusenes økonomiske situasjon den 14. april 2000.

Keywords: Sykehusøkonomi; lønnsutvikling:effektivitet; finansiering; sykehusenes undervisningsoppgaver; ISF

JEL-codes: I18

250 pages, June 30, 2009

Full text files

bakgrunnsnotat.htm PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.