Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2000:3: Erfaringer med ISF og bruk av kostnadsinformasjon Intervjudata fra fire fylkeskommuner

Ståle Opedal
Additional contact information
Ståle Opedal: Rogalandsforskning, Postal: Stavanger, Norway

Abstract: Fokus er beslutningstageres bruk av informasjon fra kostnadsindekser for de somatiske sykehusene i Norge gjennom SAMDATA-publikasjonene fra SINTEF Unimed NIS (fra 1989). En har antatt at fylkeskommunene benytter denne kostnadsinformasjonen ved fastsettelse av sykehusenes budsjetter. Notatet er en rapportering av en intervju-undersøkelse i fire fylkeskommuner og ved fire sykehus. Det er spurt om bruk av kostnadsinformasjon, samt forventninger og erfaringer med aktivitetsbaserte avtaler mellom fylkeskommunen og sykehusene.

Keywords: Sykehus; kostandsindekser

JEL-codes: I18

46 pages, June 30, 2009

Full text files

2000_3.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.