Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2000:8: Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter?

Bjørnar Andreas Kvinge
Additional contact information
Bjørnar Andreas Kvinge: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Tittelen "Pengene eller Livet?" er en spissformulering som er ment å uttrykke avveiningen en samfunnsplanlegger må gjøre mellom å øke offentlige investeringer med den hensikt å redde liv eller bruke pengene i alternative anvendelser. Bjørnar Andreas Kvinge viser gjennom beregninger utført på et tallgrunnlag fra en undersøkelse hvordan befolkningens verdsetting av slike livreddende prosjekter kan estimeres. Rapporten tar for seg tre ulike teknikker for å avdekke betalingsvillighet, som hver for seg gir et selvstendig estimat, og sammen underbygger størrelsen på befolkningens verdsetting. Det blir undersøkt om verdsettingen varierer med ulike karakteristika ved prosjektene, og finner indikasjoner på at betalingsvilligheten avhenger av hvilken dødsårsak vi reduserer dødeligheten for. Et funn er at betalingsvilligheten for å redde liv fra å dø av miljørelaterte lidelser er høyere verdsatt enn liv reddet fra hjerte- og karlidelser.

Keywords: Helseutgifter; prioriteringer

JEL-codes: I18

179 pages, July 1, 2009

Full text files

HERO_2000_8.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.