Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2002:6: Bruk av paneldatametoder til å belyse allmennlegers henvisningsmønster

Hilde Lurås () and Eline Aas ()
Additional contact information
Hilde Lurås: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Eline Aas: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Fordi paneldata gir oss muligheter til å kontrollere for individspesifikk og/eller tidsspesifikk heterogenitet er det mange fordeler ved å benytte denne typen data i økonometriske undersøkelser (Biørn, 2000). Hensikten med denne rapporten er ikke resultater per se, det sentrale er snarere å gjennomgå og å diskutere de empiriske spesifikasjonene som ligger til grunn når vi estimerer på et paneldatasett. Å illustrere disse metodene med utgangspunkt i en faktisk problemstilling og et faktisk datasett bringer frem nye elementer og gir dermed en bedre innsikt og forståelse for de økonometriske metodene som er hovedtemaet for rapporten. Vi har valgt å ta utgangspunkt i et paneldatasett innsamlet og tilrettelagt i forbindelse med evalueringen av fastlegeforsøket. Bakgrunnen for denne datainnsamlingen var et ønske om å belyse hva som faktisk skjer med antallet henvisninger når dagens allmennlegetjeneste blir erstattet av en ny organisering, og en ny avlønningsordning for allmennlegene. Resultater fra undersøkelsen, samt politikkimplikasjoner av funnene er tidligere publisert (Iversen og Lurås 2000). For å kunne se sammenhenger mellom hypoteser, data, empiriske spesifikasjoner og analyser vil vi likevel gjennomgå hypotesene som ligger til grunn for datainnsamlingen.

Keywords: Paneldata; legers henvisningsmønster

JEL-codes: I18

46 pages, June 29, 2009

Full text files

HERO2002_6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.