Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2008:9: Kostnader ved kortere arbeidsdag – En analyse for sektorer med overlappende arbeidstid

Hans Olav Melberg ()
Additional contact information
Hans Olav Melberg: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Dette notatet presenterer en enkel modell som viser hvordan kortere arbeidsdag i sektorer med overlappende arbeidstid medfører at en økende andel av arbeidstiden vil gå med til rapportering og en mindre andel vil være effektiv arbeidstid. Denne mekanismen gjør en liten endring i arbeidstiden i noen tilfeller kan gi en stor endring i kostnadene. Avhengig av forutsetningene, kan for eksempel en reduksjon i arbeidsdagen fra 7 til 6 timer føre til en økning i utgiftene på 25%. Notatet presenterer også resultatene fra en pilotundersøkelse om hvor stort andel av arbeidstiden som går med til overlapping på sykehus og sykehjem.

Keywords: overlappende arbeidstid; kortere arbeidstid

JEL-codes: J22

18 pages, June 2, 2009

Full text files

2008_9.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.