Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2008:11: Effektivitets- og fordelingsvirkninger av egenbetaling for helsetjenester

Tor Iversen ()
Additional contact information
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Dette notatet beskriver begrunnelsen for helsetjenesteforsikring med egenbetaling slik man finner den i den økonomiske litteraturen. Notatet understreker betydningen av å ta hensyn til samspillet mellom etterspørsels- og tilbudssiden i helsetjenestemarkedet når en vil studere virkningene av økt egenbetaling. Egenbetaling blir også sett i forhold til direkte rasjonering som typer av virkemidler for å prioritere bruken av helsetjenester. Resultatene fra noen empiriske undersøkelser av effektivitets- og fordelingseffekter av økt egenbetaling blir gjennomgått. Til slutt diskuteres hva man kan oppnå ved å øke egenbetalingen for noen typer av helsetjenester i Norge.

Keywords: helsetjenesteforsikring; egenbetaling

JEL-codes: I19

29 pages, June 2, 2009

Full text files

2008_11.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.