Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2010:4: Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2009

Lars Erik Kjekshus () and Vilde Bernstrøm
Additional contact information
Lars Erik Kjekshus: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Vilde Bernstrøm: Institute of Health Management and Health Economics

Abstract: Dette er en oppfølgingsstudie av en kartlegging som har blitt gjennomført i 2001, 2003, 2005 og 2007. Kartleggingen baserer seg på arbeidet gjort av en forskningsgruppe ved Senter for helseadministrasjon (nå Avdeling for helseledelse og helseøkonomi) ved Universitetet i Oslo, bestående av Grete Botten, Terje P. Hagen, Lars Erik Kjekshus og Sølve Mikal Nerland (Kjekshus et al. 2002). Kartleggingen for 2009 har blitt gjennomført av Lars Erik Kjekshus og Vilde Bernstrøm. Prosjektet har vært ledet av Lars Erik Kjekshus. Vilde Bernstrøm har samlet inn, sammenstilt data og skrevet ut rapporten. Arbeidet er gjennomført ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitet i Oslo. Arbeidet er finansiert gjennom instituttets interne midler samt av Norsk forskningsråd som en del av doktorgradsprosjektet til Bernstrøm.

Keywords: Sykehus; organisering; ledelse; Norge

JEL-codes: I18

53 pages, August 10, 2010

Full text files

2010_4.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.