Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2010:6: Trenger vi flere kliniske studier? Om verdien av mer informasjon i evaluering av helsetiltak

Atle G Guttomsen (), Tron Anders Moger () and Ivar Sønbø Kristiansen ()
Additional contact information
Atle G Guttomsen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tron Anders Moger: Department of Health Management and Health Economics, Postal: University of Oslo @ IMB/Avdeling for biostatistikk
Ivar Sønbø Kristiansen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: & Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense

Abstract: I denne artikkelen viser forfatterne Guttormsen, Moger og Kristiansen hvordan vi kan analysere verdien av informasjon i helseøkonomisk evaluering. I de fleste analyser er det usikkerhet knyttet til både helseeffekter og kostnader, i noen tilfeller kan denne usikkerheten reduseres ved å utføre flere kliniske studier. Ved hjelp av to eksempler viser de hvordan vi kan regne ut verdien av å utføre flere studier. I det ene eksempelet bruker de realopsjonsteori hentet fra tradisjonell investeringsanalyse, mens de i det andre eksempelet bygger videre på stoff presentert i: Moger, T.A., Guttormsen, A.G., Kristiansen, I.S., 2010. Nyere metoder – Hvordan prioritere helsetiltak når både effekter og kostnader er usikre. Helseøkonomisk forskningsprogram ved UiO - Volum 2010:5. HERO skriftserie/Working paper.

Keywords: verdi av informasjon; helseøkonomisk evaluering; usikkerhet; kliniske studier; relapsjonsteori

JEL-codes: I12; I18

21 pages, November 16, 2010

Full text files

2010_6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.