Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2012:1: Rapport om problemer i helsesektorene i Norden

Tor Iversen ()
Additional contact information
Tor Iversen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Denne rapporten skal i følge oppdraget fra ESO gi en oversiktlig beskrivelse og diskusjon av problemer i helsesektorene i de nordiske land. Diskusjonen legger større vekt på bredde enn på dybde. Oversiktlige beskrivelser kombinert med teori kan bidra med innsikt for lesere som ikke vet så mye om helsesektoren fra før. Samtidig vil eksperter på de enkelte områdene som tas opp, savne utdypinger. Slike utdypinger vil kunne være temaer for eventuelle oppfølgende rapporter.

Keywords: helsesektor; norden

JEL-codes: H51

112 pages, May 15, 2012

Full text files

2012-1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.