Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2013:7: Midtveisevaluering av Omsorgsplan 2015: Effekter for pleieårsverk og plasser i boliger og institusjoner

Terje P. Hagen (), David P. McArthur and Trond Tjerbo
Additional contact information
Terje P. Hagen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
David P. McArthur: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Trond Tjerbo: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Rapporten inngår i prosjektet "Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015", i delprosjekt B. Dette prosjektet har som mål å studere kommunenes tilpasning av drifts- og investeringsnivået innenfor omsorgstjenestene ved en nærmere beskrivelse av drifts- og investeringsnivået i perioden fram til 2015, ved en nærmere analyse av forklaringer på kommunenes tilpasning basert på tradisjonelle tilbuds- og etterspørselsvariabler, og ved nærmere analyse effektene av virkemidlene i Omsorgsplan 2015.

Keywords: Longterm; care

JEL-codes: I11; I12

32 pages, November 1, 2013

Full text files

hero2013-7.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.